Dag 45 – 7 juni Notre-Dame – UNESCO

Previous
Next

Hoofdmenu

🇳🇱 NL
Vandaag lopen wij vanaf de Notre-Dame naar het hoofdkantoor van de UNESCO. 

Het is een korte wandeling van 4 kilometer met onderweg een stop in een parkje waar in de afgelopen periode met behulp van de Aarde-Telefoon mensen contact hebben gehad met haar om te horen wat ze hen te vertellen heeft. Haar wensen zijn genoteerd en gaan mee naar de UNESCO. 

De heer Eloundou Assomo, Director World Heritage UNESCO, zal Henry om 14.30 uur ontvangen in de tuin bij een metershoge Globe die de Aarde representeert. 

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: 

 • Henry overhandigt the Manifest For the Earth waarin een oproep staat om vooral met elkaar te zorgen voor de Aarde. Het is een verzoek om deze intentie ook te vertalen naar activiteiten die zorgen dat wij over 7 jaar kunnen zien dat wij werkelijk een ander pad bewandelen naar een gezonde en mooie toekomst Voor de Aarde en onszelf.
 • Natuurlijk draagt Henry de Wensen Voor de Aarde die mensen naar het Veerhuis in Varik hebben gestuurd over aan de heer Eloundou Assomo.
 • Vergelijkbaar met hetgeen wij bij de Europese Commissie in Brussel hebben gedaan, zullen wij ook in de tuin van de UNESCO een Vredesceremonie houden. Met elkaar zullen wij een eenvoudig en krachtig lied van 4 regels zingen.


Tot slot ontvangt de heer Eloundou Assomo een gegraveerde fles met daarin een deel van de aarde die met de kruiwagen naar de UNESCO is gebracht. Deze grond draagt de bezieling en energie in zich van deze Krui-tocht; een Pelgrimage Voor de Aarde. 

Zie ook bij Etappe Info!

Menu principal

🇫🇷 FR
Aujourd’hui, nous marchons de Notre-Dame au siège de l’UNESCO.

Il s’agit d’une courte marche de 4 kilomètres et en route d’un court arrêt dans un petit parc où les gens ont contacté récemment la Terre à l’aide du Earth Phone pour entendre ce qu’elle a à leur dire. Ses souhaits ont été notés et sont inscrits à l’UNESCO.

M. Eloundou Assomo, Directeur du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, recevra Henry à 14.30 h dans le jardin au haut Globe représentant la Terre.

Le programme se compose de plusieurs parties:

 • Henry remet le Manifeste Pour la Terre, qui contient un appel à prendre soin de la Terre ensemble. C’est une demande de transformer également cette intention en activités qui garantissent que dans 7 ans, nous pouvons voir que nous marchons vraiment sur un chemin différent vers un avenir sain et beau Pour la Terre et nous-mêmes.
 • Bien sûr, Henry remet les Vœux Pour la Terre que les gens ont envoyés au Veerhuis à Varik, à M. Eloundou Assomo.
 • Semblable à ce que nous avons fait à la Commission européenne à Bruxelles, nous organisons également une Cérémonie de la Paix dans le jardin de l’UNESCO. Nous chantons ensemble une chanson simple et puissante de 4 lignes.

Enfin, M. Eloundou Assomo reçoit une bouteille gravée contenant une partie de la terre qui a été apportée dans la brouette à l’UNESCO. Cette terre porte en elle l’inspiration et l’énergie de cette Marche avec la brouette, un Pèlerinage Pour la Terre.

Voir également ‘Etappe Info’, en français (en bas du texte néerlandais)!

 

Programma

Start: 11.30 uur

Notre-Dame

 

Tussenstop: 12.30 uur

Jardin Catherine-Labouré

 

Eindstop: 14.30 uur

UNESCO

Praktische punten

 • Coördinator van deze dag route: Frans-Willem Deliën
 • Aantal km’s 4
 • Contactadres: frans-willem@fwdworld.com

Etappe Info

🇳🇱 NL
Vandaag lopen wij vanaf de Notre-Dame naar de UNESCO, het eindpunt van deze Krui-tocht; een Pelgrimage Voor de Aarde. 

Een korte wandeling van 4 kilometer met een stop na
2,5 kilometer in een park om ons bewust te verbinden met Moeder Aarde en ons voor te bereiden op de ontvangst door de Director World Heritage Eloundou Assomo.

Bij de UNESCO is het slotakkoord van deze Krui-tocht en is tevens de start van een nieuwe cyclus voor de komende 7 jaar.

🇫🇷 FR
Nous marchons de Notre-Dame à l’UNESCO, le point final de cette Marche avec la brouette; un Pèlerinage Pour la Terre.

Une petite marche de 4 kilomètres avec un arrêt après 2,5 km dans un parc pour nous connecter d’une manière consciente avec la Terre Mère et pour préparer l’accueil par le Directeur du Patrimoine Mondial, M. Eloundou Assomo.

L’accord final de cette Marche avec la brouette est chez l’UNESCO et est également le début d’un nouveau cycle pour les 7 années à venir.

Overnachtentips

 • Eenieder zorgt voor haar eigen vervoer, slaapplaats, kleding, eten en drinken. 
 • Op een aantal plekken is eten verzorgd tegen een vergoeding.
 • TIP: Een aantal mensen in huis – tentjes in de tuin.
 • TIP: Couchsurfing B&B / Booking sites

Algemene informatie

 • Stuur vooraf een buideltje met een eetlepel aarde en jouw wens Voor de Aarde aan het Veerhuis met eventueel een donatie 
 • Na een donatie heb kun je je inschrijven om samen met Henry te lopen 
 • Neem een voorwerp mee dat jouw verbinding met de Aarde vertegenwoordigt tijdens de dag dat je meeloopt 
 • Kijk op de website hoe laat je waar dient te zijn voor vertrek 
 • Je zult daar met gelijkgestemden samenlopen 
 • Je bent onderdeel van een netwerk van mensen en initiatieven Voor de Aarde waarmee je ook na Parijs verbonden kunt blijven als je dat wil 
 • Zorg dat je fysiek in staat bent om de afstand te lopen van de door jouw gekozen dag.
nl_NLDutch