Dag 13 – 4 mei Mechelen – Vilvoorde

Hoe zit het eigenlijk met de Krui-tocht als het gaat om achterliggende ideeën. Kan de economie wel anders? Hoe zit het handel in grond?  Onderweg als voorbeeld de tuinderij Vlinderhof die op vrije grond zit.

In Vilvoorde is een bijeenkomst met Jac Hielema, die het op een eenvoudige manier uitlegt. In de kruitfabriek. Nee geen bom onder de economie, wel een aardverschuiving in denken. 

Previous
Next

Programma

Start: 10 uur Adegemstraat 102  2800 Mechelen; Amber Verstraelen; 0486750180

Tussenstop In Zemst Hoogstraat 157, 1980 Zemst Bij Vlinderveld in Zemst een project van Landgenoten, die zich ook bezig houden met land vrijkopen.

Eindstop

Praktische punten

 • Regio – Coördinator: Bernard
 • Link naar de route
 • Coördinator van deze dag route: Bernard
 • meeloper(s): Jac en Damaris

Etappe Info

Damaris Matthijsen en Jac Hielema en kinderen lopen mee.

Achtergrond info:
Grote maatschappelijke vraagstukken als het klimaat, de groeiende kloof tussen arm en rijk en stijgende energieprijzen zijn eigenlijk alleen echt op te lossen als we de uitwisseling en toewijzing van de productiemiddelen natuur, arbeid en kapitaal anders organiseren. Nu gebeurt dat via de markt, de staat of een combinatie van die twee, maar wij mensen kunnen dat ook buiten de markt en staat om in goed onderling overleg doen, als we dat willen. Daar is wel een nieuw recht voor nodig, überhaupt nieuwe eigendomsbegrippen. Het is tijd dat het Romeinse recht en het absolute eigendomsbegrip dat we al eeuwen kennen worden door ontwikkeld. Economy Transformers ontwikkelt het concept van het zogenoemde ‘drievoudig eigenaarschap’ van de Aarde, binnen wat zij noemen het ‘relationele recht’. De Aarde is (1) voor iedereen, (2) van niemand of van zichzelf en (3) door één of enkele personen in het bijzonder die stukken Aarde toegewezen krijgen om het te bewonen of te bewerken onder voorwaarden. Alleen als deze eigendomsverhoudingen waar zijn, en de betrekkingen, de relaties tussen de domeinen (iedereen in het algemeen, niemand, één iemand in het bijzonder) geregeld zijn, wordt het geldsysteem gezond, vindt echte energietransitie plaats, slinkt de kloof tussen arm en rijk en lossen we de klimaatvraagstukken op.

Overnachtingstips

 • Een ieder zorgt voor eigen vervoer, slaapplaats, kleding, eten en drinken. 
 • Op een aantal plekken is eten verzorgd tegen een vergoeding.
 • TIP: Een aantal mensen in huis – tentjes in de tuin.
 • TIP: Couchsurfing B&B / Booking sites

Algemene informatie

 • Stuur vooraf een buideltje met een eetlepel aarde en jouw wens Voor de Aarde aan het Veerhuis met eventueel een donatie 
 • Na een donatie heb kun je je inschrijven om samen met Henry te lopen 
 • Neem een voorwerp mee dat jouw verbinding met de Aarde vertegenwoordigt tijdens de dag dat je meeloopt 
 • Kijk op de website hoe laat je waar dient te zijn voor vertrek 
 • Je zult daar met gelijkgestemden samenlopen 
 • Je bent onderdeel van een netwerk van mensen en initiatieven Voor de Aarde waarmee je ook na Parijs verbonden kunt blijven als je dat wil 
 • Zorg dat je fysiek in staat bent om de afstand te lopen van de door jouw gekozen dag.
nl_NLDutch