De Krui-tocht een Pelgrimage Voor de Aarde

De Krui-tocht een Pelgrimage Voor de Aarde

De hele Aarde
op de Werelderfgoedlijst

De hele Aarde
op de Werelderfgoedlijst

‘Hoog tijd om de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te zetten!’ 

Op 22 april 2022, om 10.00 uur, op de Dag van de Aarde, is Henry Mentink vanuit zijn Veerhuis in Varik (Gelderland), Waalbandijk 8, begonnen aan een bijzondere Krui-tocht: een Pelgrimage Voor de Aarde.

Henry loopt in 45 dagen met zijn Kruiwagen vol grond naar het UNESCO hoofdkantoor in Parijs om daar op 5 juni 2022 de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te plaatsen. 

De kruiwagen heeft een bijzondere lading. Mensen uit meer dan 70 landen stuurden al een buideltje met een eetlepel aarde, een donatie en een wens voor de Aarde naar het Veerhuis. 

Ook jij kunt hem een steuntje in de rug te geven voor zijn reis. Doneer en stuur een zakje grond toe Voor de Aarde. Op deze website leggen we je alles uit over hoe we dat gaan doen.

Share on facebook
Share on linkedin

de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst

Ik deelde auto's en wil nu de hele Aarde delen

“Ik deelde auto’s en wil nu de hele Aarde delen” aldus Henry en het idee van de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst was geboren.

Een creatief idee dat serieuze vormen begint aan te nemen. Het begon met een symbolische actie op 12 maart 2019 met het van de Amsterdamse Aandelenbeurs halen van de grond van het Veerhuis. Een prachtige eerste stap en hoe u vanaf hier verder?

Net zoals bij alle grootse ideeën begint het met een kleine stap. Het kan in jouw tuin of op jouw stukje land beginnen.

Lees verder hoe een eetlepel aarde uit jouw tuin het begin kan zijn.

de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst

Henry brengt jouw wens en het buideltje aarde met de kruiwagen naar de UNESO in Parijs

Geef een stukje van jouw aarde mee. Hoe werkt dat?

Jouw eetlepel grond voor een gezonde Aarde

Doneer tegelijk € 25 euro (of kies een ander bedrag) om deze bijzondere krui-tocht mogelijk te maken. Doe deze eetlepel aarde in een buideltje van afbreekbaar materiaal.

Grootse ideeën beginnen met een kleine stap. Het kan in jouw tuin of op jouw stukje land beginnen. Schep een eetlepel grond uit jouw tuin / land en geef het een wens mee. Stuur het naar ons op en wij brengen het naar Parijs.

De 1000 buideltjes aarde challenge


Een stukje van jouw tuin/land wordt aan de UNESCO getoond en 1000
buideltjes worden daarna onderdeel van een Aarde monument bij het
kasteel Millemont (nabij Parijs). Een voorbeeld van hoe we de Aarde met
zorg overdragen aan de volgende generaties.

de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst

Volg Henry en zijn Krui-tocht via de Pindat APP of Pindat.com :

Henry.kruier

 

Hoe staat de UNESCO daar tegenover?

Dit voorjaar hebben we gesproken met hun Nederlandse directeur. Zij deed een goede suggestie. Zij verwees ons, als eerste stap, naar hun Biosphere en Geopark programma’s. Zie voor een toelichting de FAQ’s onderaan.

Veel gestelde vragen / FAQ

Een stuk land of een object op de Werelderfgoedlijst zetten moet officieel door de regering van dat land gedaan worden. Dus voor 200 landen tegelijk is dat een hele opdracht.  Eigenlijk zou het moeten gaan om de 7 miljard mensen die het met elkaar willen; een nog grotere opdracht. En toch hebben we dat te doen. We zien de huidige werelderfgoedlijst van de UNESCO als stip aan de horizon voor die grote opdracht. We gaan het stap voor stap handen en voeten te geven en vragen de UNESCO eerst en vooral mee te werken aan de bewustwording voor de gedachte dat de hele Aarde ons erfgoed is. Een overzicht van de opzet/aanpak vind je hier.

Als kapstok wellicht DE 3 CRITICAL ENTRY POINTS Dit is een inbreng van de VN Commons groep om aan te geven dat aan de SDG’s voldaan kan worden als voldaan wordt aan 3 basis voorwaarden:

  • De natuur als uitgangspunt nemen; wat de natuur ons te vertellen heeft en daar naar handelen
  • De gemeenschapsvorming als sterk basis. Het sociale proces
  • Een gezonde en nieuwe economische grondslag.


Dit zijn ook de 3 pijlers van het Biosphere programma van de UNESCO. Dit filmpje geeft een mooie uitleg. Ook de Geoparken zijn goed voorbeelden van zorg voor de Aarde.

Het juridisch beheer van de grond en geld gaat via de Stichting Grond van Bestaan. Dit is een ANBI Stichting die onder toezicht staat van de fiscus. Tussen de Stichting UNO-Foundation en Stichting Grond van bestaan is voor een financiële verkeer een contract gemaakt. Naast het bestuur van de Stichting organiseren we ook nog een Community Land Trust, die met de gemeenschap toeziet op het juiste gebruik van de grond. We werken daarvoor samen met het Schumacher Center for New Economics, Economy Transformers en met Community Land Trust Nederland.
Simplitax staat ons bij als het gaat om juridische zaken.

Via de Earth Charter hebben we een directe verbinding met de UNESCO om de Werelderfgoed gedachte aldaar op de agenda te zetten. Internationaal is er een samenwerking met Global Eco-village Network, de Club van Boedapest, One planet – One People, Inheemse leiders via Forth World en Embassy of the Earth.

Nu kan de eigenaar “gewoon” bepalen wat hij/zij met de grond doet. Wel makkelijk, maar heeft ook het gevaar in zich dat niet altijd de natuur beschermd wordt.

De CLT schept de voorwaarden voor de juiste dialoog tussen de betrokkenen ondernemers, gemeenschap en juridische beheerstichting en voert als zodanig haar beheerstaak uit namens gemeenschap en ondernemer.  Een CLT kan georganiseerd worden als een Deelgenootschap. Dit is vorm van hoe je Common organiseert.

Veerhuis Case.

De Aarde kent globaal 5 vormen van gebruik: (Land- en tuinbouw, Wonen, Bedrijfsvoering, Natuur en Infrastructuur) . Door toeval komen bij het Veerhuis alle vijf vormen van grondgebruik voor. We willen voor alle 5 vormen onderzoeken hoe we als gemeenschap optimaal voor grond kunt zorgen.

De vijf vormen van Veerhuis grondgebruik

  1. LAND- EN TUINBOUW De boomgaard achter het Veerhuis. Door bestemmingswijziging is de grondprijs van dit stukje grond gestegen van € 7,50 naar € 140,-. Met deze actie brengen we het naar 0,0 euro.
  2. WONEN Er is echter geen woonbestemming en het aanvragen daarvan kost € 8.000. De waardestijging van grond is dan een veelvoud ervan. Grond wordt dan handelswaar en die willen we met deze actie voorkomen
  3. BEDRIJFSVOERING  Door het delen van de grond komen de grondkosten van het Veerhuis te vervallen. Wij geven dat door aan onze bezoekers met een 50 ct lagere koffie prijs.
  4. NATUUR Naast het Veerhuis is een stuk natuur / bos dat de Waterschappen wil overnemen voor de dijkversterking. Maar wat nu als dit stukje grond onverkoopbaar is gemaakt. Geldt dan nog steeds onteigening als optie. I
  5. INFRASTRUCTUUR Het Veerhuis bezit door toeval een stuk dijkweg. Ook die gaan we weggeven. Ook die wil Waterschappen overnemen. Kunnen zij in plaats van kopen ook met gebruiksrecht genoegen nemen.

Het Veerhuis is daarmee een ideale oefenplek om dit uit te werken in gemeenschaps-, ondernemers- en juridische zin.

De grond gaan we overdragen op de Stichting Grond van Bestaan (GvB) waarmee het juridisch verankerd en via de statuten geregeld is dat het niet meer te koop is. Er wordt een Community Land Trust gevormd die toeziet op de zorg voor de Aarde en dus ook het stukje grond van het Veerhuis. De CLT schept de voorwaarden voor de juiste dialoog tussen de betrokkenen ondernemers, gemeenschap en juridische beheerstichting en voert als zodanig haar beheerstaak uit namens gemeenschap en ondernemer.  Intern vormt CLT samen met GvB een deelgenootschap om deze commons opzet goed te organiseren.

 

PK ’89 LevensmonumentPieter Kooistra woonde in het Veerhuis te Varik en was bedenker van de kunstuitleen in Nederland (1955).Hij heeft echter de laatste 20 jaar van zijn leven besteed aan het uitwerken van een totaal nieuw concept voor de economie. Hij volgde daarbij onder andere de gedachte van Buckminster Fuller dat je compleet iets nieuws naast de huidige economie moest zetten. Hij voegde daar aan toe: “Denk het onmogelijke en wees realistisch”. In zijn denken was geld gekoppeld aan de reële productie- en consumptieproces en niet aan de handel en speculatie in grond. Ook de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke vormde een belangrijke peiler in zijn denken. De kunstwerken van Pieter Kooistra zijn een belangrijk inspiratiebron om opnieuw te kijken naar hoe wij zelf in het leven staan, hoe we met elkaar omgaan en met de Aarde. Hierbij één van de 200 miniatuur werken. Verder is zijn nalatenschap omvangrijk met onder andere standbeelden, foto’s collectie van het Nationale Ballet, zelfportretten, etc..

De vrij gemaakte grond van het Veerhuis verminderen onze kosten. Wij geven dat voordeel door aan onze bezoekers met een lagere koffieprijs. We hebben dat doorgerekend voor de hele wereld.

Als wereldwijd alle grond niet meer verhandeld wordt dalen de levensonderhoud kosten voor alle wereldburgers met € 17.000 per jaar. Ook naar de volgende generaties.

Zie hier voorbeeld in de rest van de wereld

Zie hier voorbeelde in de rest van de wereld

nl_NLDutch